Zajęcia karate

Dlaczego warto trenować karate?

• rozwija sprawność całego ciała: koordynację ruchową zwinność i gibkość, szybkość i refleks, spostrzegawczość, koncentrację

• uczy: dyscypliny wytrwałości i cierpliwości systematyczności i pracowitości determinacji w osiąganiu celów Ponadto:

• wypracowuje opanowanie i kontrolę nad odruchami mechanicznymi

• odkrywa własne możliwości i skuteczność w działaniu

• umożliwia uczestnictwo w zdrowej rywalizacji sportowej – przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami

• wzmacniania poczucie własnej wartości i wiary w siebie

• buduje relacje w grupie rówieśniczej i uczy współdziałania z grupą