Zajęcia baletowe

Balet to propozycja zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 4-5 lat. Zajęcia rozwijają wrażliwość muzyczną, zamiłowanie do teatru, kształtują zachowania sceniczne, uczą dyscypliny. Łączą w sobie elementy rytmiki, tańca, gimnastyki i choreografii. Kształtują motorykę, doskonaląc grację i płynność ruchów.