Psychoprofilaktyka

Zajęcia z psychoprofilaktyki są  niezbędnym elementem wychowania, który jest procesem  i polega m. in. na wspomaganiu  dziecka w jego naturalnym rozwoju, kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, zapobieganiu zagrożeniom. Inaczej rzecz ujmując profilaktyka to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie   z trudnościami i eliminowanie czynników  zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.