Plan dnia - Ramowy rozkład dnia

6:45 - 9:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola

Zabawy swobodne lub inspirowane przez nauczycieli, ćwiczenia, zabawy ruchowe.

9:00 - 9:30 Przygotowania do:

  1. Śniadania
  2. Czynności higienicznych i porządkowych

9:30 - 12:00 Zajęcia dydaktyczne

W ramach czesnego spacery, zabawy ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia rozwijające.