Opłaty jednorazowe (raz do roku)

Do opłat jednorazowych naliczone są następujące opłaty:

  • wpisowe 350 zł;
  • wyprawka 1x w roku 100 zł;
  • ubezpieczenie ok. 40 zł;
  • podręczniki – zgodnie z cennikiem wydawnictwa; 
  • stawka żywieniowa 12 zł /dzień (jeżeli zgłosicie Państwo nieobecność dziecka opłata jest odliczana w rozliczeniu);
  • zajęcia dodatkowe-cena zajęć zgodna z harmonogramem ustalonym w Wrześniu każdego roku.