Opłaty jednorazowe (raz do roku)

Do opłat jednorazowych naliczone są następujące opłaty

  • wpisowe 350 zł
  • wyprawka 1x w roku 100 zł
  • ubezpieczenie ok. 40 zł
  • podręczniki – zgodnie z cennikiem wydawnictwa 
  • stawka żywieniowa 12 zł /dzień (jeżeli zgłosicie Państwo nieobecność dziecka opłata jest odliczana w rozliczeniu)
  • zajęcia dodatkowe-cena zajęć zgodna z harmonogramem ustalonym w Wrześniu każdego roku.