Kadra

mgr Justyna Wojciechowska

logopeda

Pani Elżbieta od kwietnia 2012r. sprawuje nad naszymi Przedszkolakamiopiekę logopedyczną.

Absolwentka Logopedii z Audiologią Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej,a obecnie doktorantka w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Posiada ukończone liczne kursy poszerzające wiedzę w dziedzinie logopedii, jak również pedagogiki i psychologii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała przyjmując pacjentów w Studenckiej Poradni

Logopedycznej oraz współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Lublinie. Wiedzę z dziedziny audiologii wykorzystała pracując jako badacz w Programie "Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich" realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Człowiek – Człowiekowi i Instytut

Fizjologii i Patologii Słuchu. Pani Ela pracuje także w dwóch innych lubelskich przedszkolach, gdzie prowadzi indywidualną terapię logopedyczną.

Prywatnie pani Ela poświęca czas dobrej lekturze lub ciekawemu filmowi. Uwielbia zabawy i rozmowy z dziećmi, ale realizuje się również przekazując swoją wiedzę i doświadczenie studentom logopedii.