Kadra

mgr Grzegorz Gruza

Właściciel placówki

Pan Grzegorz jest właścicielem Przedszkola przy ul. Dożynkowej. Sprawuje nadzór zarządczy nad funkcjonowaniem placówki.

Jest absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie. Podyplomowo ukończył studia z zakresu Public Relations w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Od 1998 roku realizuje się jako wychowawca dzieci i młodzieży będąc instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. W ramach służby instruktorskiej był drużynowym drużyny harcerskiej, odpowiadał za kierowanie działaniami programowymi drużyn funkcjonujących w ramach jednostki powiatowej ZHP w Lublinie, koordynował prace programowe na poziomie wojewódzkim w ramach Zlotu „Gniezno 2000”, w którym brało udział ponad 10 tysięcy harcerzy. Od wielu lat wspiera instruktorów Hufca Lublin ZHP w rozwoju kompetencji wychowawczych.

W ramach zdobywania doświadczeń pedagogicznych w roku 2001 pracował w USA jako opiekun na obozach letnich Fundacji „The Fresh Air Fund” z Nowego Jorku. Odbył tam kurs pedagogiczny przygotowujący do pracy na rzecz Fundacji.

Współpracując z jednym z wydawnictw podręczników prowadził warsztaty pedagogiczne dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z zakresu metod aktywizujących. W warsztatach przez niego prowadzonych wzięło udział ponad 2000 nauczycieli.

Pasja pracy z ludźmi oraz doświadczenie we wspieraniu innych w rozwoju przerodziły się w zawód. Od 2004 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń menedżerskich w Polsce i Wielkiej Brytanii współpracując z firmą Kontekst HR International Group. W gronie swoich Klientów ma polskich i brytyjskich menedżerów m.in. takich firm jak: 3M, Toyota, Philips, Shell, Roto Frank, Whirlpool, Kraft Foods, Volvo, Santender Bank, Husqvarana, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Finansów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kierowania ludźmi.

W drugim roku funkcjonowania przedszkola - po niedanych próbach znalezienia na  rynku właściwej jakości cateringu dla dzieci - założył wraz z dwoma wspólnikami Firmę "Bon Appetit", która wyspecjalizowała się w mądrym i zdrowym żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Po dwóch latach firma stała się liderem żywienia dzieci w naszym mieście. W ramach swojej działalności "Bon Appetit" prowadzi liczne działania edukacyjne kierowane do dzieci i rodziców, które zorganizowane są w program o nazwie "Akademia Zdrowego Żywienia". Nasze przedszkole również w nim uczestniczy.

Prywatnie jest mężem Małgorzaty oraz ojcem małej Oliwki i starszej Weroniki. Starsza z córek przez 4 lata uczęszcała do "entliczka", natomiast Oliwia dołaczyła do naszych przedszkolaków we wrześniu 2013 r. (to chyba najlepszy test jakości przedszkola, jaki może być w zasięgu dyrektora). Jego pasją są góry - taternictwo i narty - oraz windsurfing. Jest też żywo zaangażowany w ruch charyzmatyczny kościoła rzymsko-katolickiego.