Kadra

mgr Ewelina Rondoś

Nauczyciel-terapeuta

Pani Ewelina od września pracuje jako terapeuta. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne i opiekuje się
dziećmi we wszystkich grupach, gdy pozostali terapuci prowadzą zajęcia indywidualne. W 2015 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność wczesnoszkolna i przedszkolna a w 2017 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnosciami w uczeniu się.
W trakcie studiów odbywała praktyki w różnych placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-
wychowawczych, takich jak: przedszkole, szkoła podstawowa, poradnia psychologiczno-
pedagogiczna. Brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach. Uczestniczyła w wielu wolontariatach co pozwoliło jej na zdobycie cennego doświadczenia. Planuje stale podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii.