Kadra

Właściciel placówki
Dyrektor zarządzający, nauczycielka
Z-ca dyrektora zarządzającego
Dyrektor metodyczny, nauczycielka
Nauczyciel pomocniczy
Nauczyciel-terapeuta
Nauczyciel pomocniczy
Nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel pomocniczy
Nauczyciel terapeuta
Nauczyciel-terapeuta SI
Obsługa Przedszkola
Obsługa Przedszkola