Zajęcia z cyklu "Niepełnosprawność w oczach Przedszkolaków.

Tolerancja i właściwa postawa wobec osób niepełnosprawnych to cecha, która powinna charakteryzować każdego człowieka. Już od najmłodszych lat powinniśmy tego uczyć dzieci. Przeprowadzone zajęcia przez Panią Anetę z cylku "Niepełnosprawność w oczach przedszkolaków" miały na celu propagowanie wśród Entliczków pozytywnych postaw wobec osób niewidomych, zwiększanie wrażliwości i pobudzanie aktywności sprzyjającej ich rozwiązywaniu oraz usuwanie lub ograniczanie barier społecznych utrudniających funkcjonowanie osób z ograniczoną sprawnością. Dziekujemy Pani Aneto.

Zobacz zdjęcia