Wyprawa do Muzeum Wsi Lubelskiej

Poniedziałkowy poranek przywitał nas słońcem, a to dobry moment na wyprawę. Nasze Entliczki cofnęły się do czasów naszych dziadków, pradziadków. Znaleźliśmy się w czasach gdzie nie było komputerów oraz samochodów. Dzięki wizycie w Muzeum Wsi Lubelskiej dzieci poznały zawody jakie kiedyś były wykonywanie, zabawki jakimi bawili się ich rodzice. Przedszkolaki poznały także materiały z jakich budowano dawne domy, miały okazję na chwilę wcielić się w rolę kowala, szewca, piekarza, a nawet cieśli. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwierzęta które pomagały w polu oraz utrzymaniu życia.

Zobacz zdięcia