Szachy

To propozycja zajęć wspomagająca rozwój sfery poznawczej, ale także społeczno-moralnej dziecka, pobudzające jego aktywność twórczą, rozwijanie pamięci, uwagi, koncentracji, myślenia logiczno-wyobrażeniowego a także postaw sprawiedliwej oceny, umiejętności przestrzegania zasad i reakcji na niepowodzenia. Dzieci poprzez zabawę i ćwiczenia poznają figury, reguły gry – stopniowo rozwijając powyższe umiejętności.