Piłka nożna

Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu mające na celu rozwój sfery ruchowej, wykorzystujące naturalną potrzebę ruchudziecka w sposób kierowany poprzez zabawy z piłką, poznawanie i przestrzeganie zasad gry, ćwiczenia związane z koordynacją, skocznością, kopaniem, łapaniem i rzucaniem piłki.