Logorytmika

Jest połączeniem terapii logopedycznej z rytmiką i ma za zadanie oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową dziecka. Ponieważ prowadzona jest zawsze w formie zabawy, dzieci chętnie biorą w niej udział.