Karate

Ćwiczenie karate dzieci mogą zaczynać mając kilka lat. W zasadzie jest to zabawa z elementami karate. W formie zabawy dzieci poznają prawidłowe pozycje, sposoby poruszania się, składania dłoni, kilka bloków, uderzeń, kopnięć. Wszystkie wymienione elementy dają dzieciom możliwość wyzwolenia zasobów energii zgromadzonej w ciągu dnia, jak i wykształcenia innych pożądanych nawyków ruchowych. W trening karate wplatane są elementy gimnastyki korekcyjnej.