Język angielski dodatkowy (3x w tygodniu) ENGLISH ACTIVITY

Podczas zajęć lektor anglojęzyczny cały czas zwraca się do dzieci w języku angielskim, dzięki czemu dzieci przyswajają wymowę, akcent i intonację. Umożliwia to dzieciom osłuchanie się z poprawnymi wzorcami wypowiedzi, naukę rozumienia ze słuchu, oswajanie się i rozwijanie umiejętności wypowiadania słów i krótkich zdań. Program języka angielskiego został przygotowany z myślą o naszych Przedszkolakach w oparciu o najnowsze metody nauczania dla dzieci. Zajęcia prowadzone są przez lektora języka angielskiego. Jego zadaniem jest stałe monitorowanie postępów edukacyjnych dzieci. Zajęcia łączą w sobie kilka sprawdzonych metod nauczania takich jak: - TPR (Total Physical Response), czyli metoda reagowania całym ciałem, która zwraca uwagę na rozwój umiejętności słuchania i rozumienia języka adresowanego do dziecka; - metoda pedagogiki zabawy; - metoda immersji, inaczej zwana metodą naturalną; - metoda „learning by doing” polegająca na wykorzystywaniu zdolności artystycznych dzieci w celu przekazania im wiedzy.