Gimnastyka korekcyjna

Jest formą profilaktycznych i leczniczych zajęć ruchowych, niezwykle ważną w okresie tak intensywnego rozwoju dziecka, jak wiek przedszkolny. Głównym celem zajęć jest: tworzenie nawyku prawidłowej postawy, zapobieganie powstawianiu, pogłębianiu i utrwalaniu wad postawy oraz leczenie powstałych dysfunkcji narządu ruchu.