EDUKIDO - zajęcia oparte na klockach LEGO

Edukido to przede wszystkim mądra i świetna zabawa o czym nasze Przedszkolaki mogły się już przekonać, a poza tym: odkrywanie nowych rzeczy o sobie i o świecie; ćwiczenia w koncentracji uwagi; logiczne i kreatywne myślenie; wspólne rozwiązywanie problemów; wsparcie rozwoju zdolności matematycznych; poznawanie podstaw techniki; uczenie się przez twórczą zabawę