Opłaty jednorazowe (raz do roku)



Poza opłatami za czesne pobieramy następujące opłaty:

1. Wpisowe na kolejny rok przedszkolny - 350 zł;

2. Dwa razy w roku wyprawka papiernicza - 50 zł (wrzesień, luty);

3. Dobrowolne ubezpieczenie NNW - 40 zł;

4. Opłaty za podręczniki oraz Metodę Pozytywnego Wsparcia - zgodnie z cennikiem wydawnictwa i wydrukiem materiałów;