Opłaty dodatkowe


Opłatom dodatkowym podlegają wszystkie zajęcia dodatkowe wybrane przez Rodziców dla dzieci:

1. język angielski dodatkowy (3 razy w tygodniu) - 80 zł

2. opowieści biblijne (1 raz w tygodniu) - 10 zł

3. zumba kids (1 raz w tygodniu) - 40 zł

4. zajęcia szachowe (1 raz w tygodniu)  - 35 zł

5. zajęcia z robotyki (1 raz w tygodniu)  - 55 zł

6. warsztaty plastyczne (1 raz w tygodniu)  - 50 zł

7. przedszkoliada (1 raz w tygodniu)  - 42 zł