Czesne w roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu (nowa grupa dzieci 2,5 oraz 3-letnich)


Jest to miesięczna opłata stała i wynosi 500 zł.


W ramach tej opłaty dzieci otrzymują:

1. stały nadzór oraz opiekę nauczycieli;

2. zajęcia z języka angielskiego;

3. zajęcia z języka hiszpańskiego;

4. rytmikę prowadzoną przez zawodowego muzyka;

5. zajęcia taneczne z instruktorem tańca;

6. zajęcia psychoprofilaktyczne prowadzone przez psychologa; 

7. opiekę logopedyczną prowadzoną przez doświadczonego logopedę.