Kadra

mgr Ewelina Podlaszewska

pedagog specjalny, terapeuta

W przedszkolu pełnię funkcję pedagoga, terapeuty. Ukończyłam studia w 2007r.  na kierunku Terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną w Opolu. W Lublinie mieszkam i pracuję od 3 lat. Moja kariera zawodowa od początku związana była z pracą z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, w tym w szczególności z autyzmem, zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym. Dotychczasowe doświadczenia edukacyjno - zawodowe dały mi możliwość zgłębienia wiedzy na temat psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, metod oraz technik pracy terapeutycznej i wychowawczej, nabycia umiejętności planowania i organizowania pracy indywidualnej jak również pracy w grupie. Moją pasją jest praca z zastosowaniem alternatywnych technik komunikacji (jak system gestów Makaton, język migowy, piktogramy, PCSy, itp.) oraz rozwijanie i kształtowanie kompetencji z zakresu Teorii Umysłu. Poza tym pracuję jako terapeuta zaburzeń sensorycznych, wykorzystując wiedzę zdobytą na kursie metody C. Delacato oraz kursie Integracji Sensorycznej I- stopnia.