Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne prowadzone zarówno w grupie jak i indywidualnie mają na celu usprawnić narządy artykulacyjne, zredukować wady wymowy jak również usprawnić komunikację. Po dokonaniu szczegółowych obserwacji tworzona jest diagnoza, a następnie program terapii logopedycznej dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Maciąg, mgr Magdalena Dyniec