Wielkie ważenie u Rufików

„Co jest cięższe, a co lżejsze?” – to pytanie często padało podczas zajęć matematycznych w grupie Rufiki. Na początku zajęć nauczyciel zaprezentował dzieciom różne rodzaje wag: szalkową, elektroniczną, łazienkową, do ważenia niemowląt, jubilerską. Dzieci dowiedziały się do czego służą te przyrządy. Po części teoretycznej, na dywanie pojawiła się waga łazienkowa i zaczęło się ważenie dzieci. Dzieci bardzo chętnie stawały na wadze, uczyły się odczytywać wynik. Następnie przedszkolaki wybrały się do kuchni, aby przeprowadzić wywiad z panią Anią. Dzieci chciały uzyskać odpowiedzi na pytania: Czy w przedszkolu potrzebna jest waga? Jaki rodzaj wagi? Do czego jest wykorzystywana? Potem dzieci samodzielnie mogły zważyć różne artykuły spożywcze. W ostatniej części zajęć, dzieci miały za zadanie wybrać jeden przedmiot z sali i następnie go zważyć. Wśród wybranych przedmiotów były między innymi: klocki, plecak, zeszyty, kredki, słoik z orzechami. Rufiki wspólnie ustaliły co jest najlżejsze, a co najcięższe. Dzieci były bardzo zainteresowane tematem zajęć, towarzyszyły im ogromne emocje. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności ważenia przedmiotów, nabywanie umiejętności odróżniania ciężaru ważonego przedmiotu od jego wielkości, rozwijanie ciekawości poznawczej.Zobacz zdjęcia