Uczymy się współpracować

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci wiąże się z tworzeniem takich sytuacji, które umożliwią mu rozwijanie więzi z innymi osobami. To z kolei pozwoli na współdziałanie i coraz lepsze funkcjonowanie w grupie. Doskonałą okazją do zdobywania umiejętności społecznych jest oczywiście zabawa. Podczas zabawy dziecko ma możliwość kontaktu z rówieśnikami, bo przecież obok bawią się inni, czasami włączają się do wspólnego działania, rozmawiają. Zdarzają się konflikty, kiedy jedno dziecko zabiera drugiemu „bardzo ważny klocek”. Tym sytuacjom towarzyszą emocje, z którymi przedszkolak próbuje sobie radzić. Prosi o pomoc nauczyciela, reaguje głośnym krzykiem, bije, obraża się lub po prostu płacze. Takie reakcje też są potrzebne – to też nauka, zdobywanie doświadczeń społecznych. To w jej trakcie dziecko dokonuje wyboru zabawki, często musi ustąpić, nawiązuje dialog z innymi, uczy się odporności emocjonalnej. Jednak dzieła, które są wynikiem wsplnej zabawy, napawają dzieci dumą. Tak w przedszkolu uczymy się współpracy. Zobacz zdjęcia