Przedszkole bez zabawek

W naszym przedszkolu staramy się wspierać i rozwijać twórczość oraz kreatywność naszych podopiecznych. Aby dać powód naszym dzieciom do rozwijania ich kreatywności, w grupie „Filifiaki” zorganizowano „Tydzień bez zabawek”. W tym czasie przedszkolaki bawiły się zabawkami wykonanymi przez siebie lub z pomocą pani nauczycielki. Naszym celem było rozbudzenie kreatywności dzieci, twórcze działanie, dostrzeganie nowych zastosowań dla przedmiotów (wydawałoby się) bezużytecznych, rozwijanie sprawności manualnej dzieci. Powstały auta z pudełek, ludki, domki, zamki, maski, samoloty, gry planszowe i wiele innych zabawek. Podczas tworzenia własnych zabawek "Filifiaki” wykorzystywały zgromadzone pudła kartonowe różnej wielkości, opakowania po słodyczach, kosmetykach, podarunkach, pojemniki po jogurtach, serkach, butelki plastikowe po napojach, pojemniki po np. kosmetykach, gazety, rolki po papierze toaletowym lub kuchennym, pojemniki po jajkach, korki, ścinki materiałów, makulaturę, torebki foliowe, reklamówki... Przedmioty te dostarczyli do sali przedszkolnej dzieci. Jak dumne były „Filifiaki” z wykonania i pomysłu własnej zabawki! Zobacz zdjęcia