Projekt Tydzień z Babcią i Dziadkiem

W tygodniu poprzedzającym święto Babci i Dziadka do naszej grupy w odwiedziny zawitały babcia Witusia oraz babcia Bianki, aby przybliżyć nam zabawy z ich dzieciństwa oraz poczytać dzieciom książkę. W środę Babcia Bianki przybliżyła nam zasady gry w piekło-niebo. Najpierw dzieci samodzielnie składały z kartki papieru plansze, a potem ozdabiały ją. Gdy była gotowa można było rozpocząć grę. Na koniec swojej wizyty Babcia Bianki przeczytała nam książkę, a Lumiki w podziękowaniu za odwiedziny wręczyły jej laurkę w kształcie serduszka z odbitymi paluszkami. W czwartek odwiedziła nas babcia Wicia, która na co dzień jest nauczycielką języka rosyjskiego. Nauczyła Lumiki piosenki "Niech zawsze będzie słońce", którą dzieci chętnie śpiewały. Babcia Wicia także przeczytała Lumikom książkę, a dzieci w podziękowaniu wręczyły jej laurkę serce. Pięknie dziękujemy Babci Bianki i Witusia za odwiedziny w naszej grupie i przybliżenie dzieciom zabaw i piosenek popularnych w młodości ich rodziców i dziadków. Zobacz zdjęcia