Olimpiada matematyczna u Melmaków

W minionym tygodniu w grupie Melmaków były naprawdę ogromne emocje… emocje naukowe. Zorganizowaliśmy bowiem prawdziwą olimpiadę dla naszych przedszkolaków. W czasie zmagań dzieci musiały wykazać się między innymi umiejętnością szeregowania, określania wielkości i stosunków przestrzennych, znajomością figur geometrycznych, symetrii, znajomością cyfr, umiejętnością dodawania i odejmowania, działania na zbiorach, układania rytmów, stosowaniem znaków >,<, = i tym podobnymi umiejętnościami. Przez kilka kolejnych dni dzieci rozwiązywały różne zadania i musimy otwarcie przyznać, że radziły sobie naprawdę bardzo dobrze. A w nas rosłą duma z naszych mądrych Melmaków. Różnice punktowe między poszczególnymi dziećmi były naprawdę nieznaczne. Zwyciężył Adrian z sumą 60 punktów, zaś o drugie i trzecie miejsce musieliśmy robić dogrywkę, ponieważ  troje dzieci osiągnęło wynik 59 punktów. Po ekscytującej dogrywce drugie miejsce zdobyła Lenka, trzecie Mateusz. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, które sami sobie wybrali. Natomiast wyrazy uznania i wielkie brawa należą się wszystkim dzieciom, które spisały się na medal. Zobacz zdjęcia